Kongsvegrittet profil

Løypeprofil.....

Lang løype: ca 50 km, kupert terreng med grusveg,

sti/kjerreveger med noen mer krevende partier.

Kort løype: ca 20 km, langs grusveg som passer for alle.

Barneritt: ca 1,5 km (som gjennomføres i start og målområdet i mens rittet pågår)

Hellebekk turistseter

Forhåndspåmelding + påmelding før start frem til kl.10.30.

Startkontingent: Voksne kr 100

Barn under 16 kr 50

Familie (foreldre med barn under 16) kr 200

Konkurranseklasse kr. 200 + lisens (150 kr)

Kort Løype:

Den korte traseen er ca 20 km. Starten går på Hellebekk turistseter kl 11. Hellebekk turistseter ligger 920 moh. Traseen går hovedveien ned til Skrikkarvollen. På Skrikkarvollen tar løypa av til høyre og følger veien til Bukfyllsetrene. Her går løypa snarveien til Liarvollen. Her kan du bli møkkete på skoene...  Ved Liarvollen tar løypa mot høyre igjen, og følger veien helt til Hølervatnet. Det er nok en høyresving og løypa er inne på Hølervassvegen. Denne vegen følges til Skrikkarvollen, der man svinger til venstre og starter på de siste kilometrene mot Hellebekk turistseter igjen. Hele traseen går på fin grusvei.

Kart: Kort løype

Lang løype:

Den lange runden, ca 50 km, starter på Hellebekk turistseter kl 11.00. Den følger samme trase som kort runde i ca 7 km. Her tar traseen en snarvei fra Bukfyllsetrene til Liarvollen. Om denne delen av løypa regnes for vei eller sti vites ikke, men terrengsykkel trengs. Fra Liarvollen er det fin grusvei til midtre Alketjern. Der tar løypa til venstre og følger en gammel ferdselsvei. De kommende kilometrene med svak stigning vil skille terrengsyklister fra landeveissyklister. Løypa tar til høyre i møtet med Nes-Nes veien. Ved Buvatnet tar løypa inn til høyre og følger Sameieveien noen kilometer før løypa tar opp til venstre ved Guteseter. Her blir det litt stigning før du kommer inn på et terrengparti. Dette partiet er ca.1 km langt. Over Høvreselva må alle bære sykkelen, før man igjen er inne på en dårlig grusvei som fører inn på Hølervassveien. Fra Hølervassveien er det fin grusvei helt til mål. (Men det er stigning helt til mål, ca.100 høydemeter).

Kart: Lang løype

Profil lang løype: