Kongsvegrittet profil

Løypeprofil.....

Lang løype: ca 37 km, kupert terreng med grusveg,

sti/kjerreveger med noen mer krevende partier. Ny trasee med mer terreng

Kort løype: ca 11 km, langs grusveg som passer for alle.

Barneritt: ca 1,5 km (som gjennomføres i start og målområdet i mens rittet pågår)

Kart: Lang løype

Profil lang løype: